Τιμές 2012

Περίοδος

Δίκλινο

Τρίκλινο

Χαμηλή Σεζόν

1/1 – 14/7 &
1/9 – 31/12

35 euro

45 euro

Υψηλή Σεζόν

15/7 – 31/08

50 euro

60 euro

Για group επικοινωνήστε μαζί μας.